133 đŸŒžđŸ’Ąâ˜€ïž Wann’s der et kanns virstellen…

Walt Disney

Wann's der et kanns virstellen, kanns de et och maachen. Wenn du es dir vorstellen kannst, kannst du es auch machen. If you can dream it, you can do it. Walt Disney

Wann’s der et kanns virstellen, kanns de et och maachen.

Walt Disney

Wenn du es dir vorstellen kannst, kannst du es auch machen. If you can dream it, you can do it.

Video 001 đŸ’ĄđŸŽŹđŸŽžïž Die Kunst, dein Ding zu machen

Christian Bischoff

D’Konscht deng Saach ze maachen ass een vun den Programmer vum Motivatiounstrainer Christian Bischoff. Hien huet sĂ€in eegent System fir Motivatioun, Erfolleg an GlĂ©ck entwĂ©ckelt: D’Pyramide Liewenswierk.

Wann’s de keng Grenzen an dengem Kapp hues, dann ginn et keng Grenzen an dengem Liewen.

Christian Bischoff

132 đŸŒžđŸ’Ąâ˜€ïž Wat’s de haut mĂ«ss…

Ralph Marston

Wat's de haut mëss kann dÀin muer verbesseren. Was du heute tust, kann dein Morgen verbessern. What you do today can improve all your tomorrows. Ralph Marston

Wat’s de haut mĂ«ss kann dĂ€in muer verbesseren.

Ralph Marston

Was du heute tust, kann dein Morgen verbessern. What you do today can improve all your tomorrows.

131 đŸŒžđŸ’Ąâ˜€ïž Et ass net ze wĂ©ineg ZĂ€it dĂ©i mer hunn…

Seneca

Et ass net ze wéineg ZÀit déi mer hunn, mee ze vill ZÀit de mer net notzen. Es ist nicht zu wenig Zeit, die wir haben, sondern es ist zu viel Zeit, die wir nicht nutzen. It is not that we have a short time to live, but that we waste a lot of it.

Et ass net ze wéineg ZÀit déi mer hunn, mee ze vill ZÀit de mer net notzen.

Seneca

Es ist nicht zu wenig Zeit, die wir haben, sondern es ist zu viel Zeit, die wir nicht nutzen. It is not that we have a short time to live, but that we waste a lot of it.

130 đŸŒžđŸ’Ąâ˜€ïž Et gĂ«tt just een richtegen Wee…

Es gibt nur einen richtigen Weg: Deinen Eigenen! The only right way is your way.

Et gëtt just een richtegen Wee: DÀin Eegenen!

Onbekannt

Es gibt nur einen richtigen Weg: Deinen Eigenen! The only right way is your way.

129 đŸŒžđŸ’Ąâ˜€ïž Wierder weisen wei een gĂ€ren…

Wierder weisen wei een gÀren well sinn, Doten weisen wei een wierklech ass. Worte zeigen, wie jemand gern wÀre. Taten zeigen wie er wirklich ist. Actions prove who someone is; words just prove who they want to be.

Wierder weisen wei een gÀren well sinn, Doten weisen wei een wierklech ass.

Onbekannt

Worte zeigen, wie jemand gern wÀre. Taten zeigen wie er wirklich ist. Actions prove who someone is; words just prove who they want to be.

128 đŸŒžđŸ’Ąâ˜€ïž Wien Ă«mmer probĂ©iert sech all Dier…

Wien Ă«mmer probĂ©iert sech all Dier opzehalen, wĂ€ert sĂ€in Liewen laang um Couloir verbrĂ©ngen. Wer stĂ€ndig versucht, sich immer alle TĂŒren offen zu halten, wird sein Leben auf dem Flur verbringen.

Wien ëmmer probéiert sech all Dier opzehalen, wÀert sÀin Liewen laang um Couloir verbréngen.

Onbekannt

Wer stĂ€ndig versucht, sich immer alle TĂŒren offen zu halten, wird sein Leben auf dem Flur verbringen.