009

Du weess dass de den richtegen Wee gees wann et dech net méi interesséiert wat hannert der leit.

Onbekannt

Du weisst, dass du den richtigen Weg gehst, wenn dich nicht mehr interessiert, was hinter dir liegt.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s