059

D’Konscht vum Liewen besteet doran, ze léieren am Reen ze danzen, amplaz ëmmer just op d’Sonn ze waarden.

Vivian Greene

Die Kunst zu Leben besteht darin, zu lernen, im Regen zu tanzen, anstatt auf die Sonne zu warten. Life isn’t about waiting for the storm to pass… It’s about learning to dance in the rain.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s