109 đŸŒžđŸ’Ąâ˜€ïž An engem Joer…

An engem Joer wÀerts du der wënschen du hÀss haut ugefaangen.

Karen Lamb

In einem Jahr wirst du dir wĂŒnschen, du hĂ€ttest heute angefangen. A year from now you will wish you had started today.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s