111 đŸŒžđŸ’Ąâ˜€ïž Wann’s de keng Grenzen…

Christian Bischoff

Wann's de keng Grenzen an dengem Kapp hues, dann ginn et keng Grenzen an dengem Liewen.  	Wenn du keine Grenzen in deinem Kopf hast, dann gibt es keine Grenzen in deinem Leben. Christian Bischoff

Wann’s de keng Grenzen an dengem Kapp hues, dann ginn et keng Grenzen an dengem Liewen.

Christian Bischoff

Wenn du keine Grenzen in deinem Kopf hast, dann gibt es keine Grenzen in deinem Leben.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s