117 đŸŒžđŸ’Ąâ˜€ïž Ziel net Deeg…

Muhammad Ali

Ziel net Deeg. Maach dass all Dag zielt. ZĂ€hle nicht die Tage, sorge dafĂŒr, dass jeder Tag zĂ€hlt. Don't count the days. Make the days count. Muhammad Ali

Ziel net Deeg. Maach dass all Dag zielt.

Muhammad Ali

ZĂ€hle nicht die Tage, sorge dafĂŒr, dass jeder Tag zĂ€hlt. Don’t count the days. Make the days count.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s