127 đŸŒžđŸ’Ąâ˜€ïž GenĂ©iss de Moment…

GenĂ©iss de Moment, Ă©ier en zur ErĂ«nnerung gĂ«tt.	Genieße den Moment, bevor er zur Erinnerung wird. Cherish every moment before it becomes a memory. Enjoy the moment before it becomes a memory.

Genéiss de Moment, éier en zur Erënnerung gëtt.

Onbekannt

Genieße den Moment, bevor er zur Erinnerung wird. Cherish every moment before it becomes a memory. Enjoy the moment before it becomes a memory.

126 đŸŒžđŸ’Ąâ˜€ïž Net alles wat’s de verlĂ©iers…

Net alles wat's de verléiers ass en Verloscht. Nicht alles was du verlierst, ist ein Verlust. Not everything you lose is a loss.

Net alles wat’s de verlĂ©iers ass en Verloscht.

Onbekannt

Nicht alles was du verlierst, ist ein Verlust. Not everything you lose is a loss.

125 đŸŒžđŸ’Ąâ˜€ïž Sich net no Feeler…

Henry Ford

Sich net no Feeler, sich no Léisungen. Suche nicht nach Fehlern, suche nach Lösungen. Don't find fault, find a remedy. Henry Ford

Sich net no Feeler, sich no LĂ©isungen.

Henry Ford

Suche nicht nach Fehlern, suche nach Lösungen. Don’t find fault, find a remedy.

124 đŸŒžđŸ’Ąâ˜€ïž Anstatt deng Dreem opzeginn…

Anstatt deng Dreem opzeginn gëff léiwer deng Zweiwel op.

Onbekannt

Anstatt deine TrĂ€ume aufzugeben, gib lieber deine Zweifel auf. Don’t give up your dreams. Give up your doubts.

123 đŸŒžđŸ’Ąâ˜€ïž Wann et dech net fuerdert…

Fred DeVito

Wann et dech net fuerdert, Ànnert et dech och net. Wenn es dich nicht fordert, verÀndert es dich auch nicht. If it doesn't challenge you, it doesn't change you. Fred DeVito

Wann et dech net fuerdert, Ànnert et dech och net.

Fred DeVito

Wenn es dich nicht fordert, verĂ€ndert es dich auch nicht. If it doesn’t challenge you, it doesn’t change you.

122 đŸŒžđŸ’Ąâ˜€ïž D’Liewen besteet zu 10% aus dem…

Charles R. Swindoll

D'Liewen besteet zu 10% aus dem wat der passéiert an zu 90% draus weis de drop reagéiers. Das Leben besteht zu 10% daraus, was Dir passiert, und zu 90% daraus, wie Du darauf reagierst. Life is 10% what happens to you and 90% how you react to it. Charles R. Swindoll

D’Liewen besteet zu 10% aus dem wat der passĂ©iert an zu 90% draus weis de drop reagĂ©iers.

Charles R. Swindoll

Das Leben besteht zu 10% daraus, was Dir passiert, und zu 90% daraus, wie Du darauf reagierst. Life is 10% what happens to you and 90% how you react to it.

121 đŸŒžđŸ’Ąâ˜€ïž Keen, deen sĂ€in Bescht ginn huet…

George Halas

Keen, deen sÀin Bescht ginn huet, huet et spéider bereit. Niemand, der sein Bestes gegeben hat, hat es spÀter bereut. Nobody who ever gave his best regretted it. George Halas

Keen, deen sÀin Bescht ginn huet, huet et spéider bereit.

George Halas

Niemand, der sein Bestes gegeben hat, hat es spÀter bereut. Nobody who ever gave his best regretted it.