131 🌸💡☀️ Et ass net ze wéineg Zäit déi mer hunn…

Seneca

Et ass net ze wéineg Zäit déi mer hunn, mee ze vill Zäit de mer net notzen. Es ist nicht zu wenig Zeit, die wir haben, sondern es ist zu viel Zeit, die wir nicht nutzen. It is not that we have a short time to live, but that we waste a lot of it.

Et ass net ze wéineg Zäit déi mer hunn, mee ze vill Zäit de mer net notzen.

Seneca

Es ist nicht zu wenig Zeit, die wir haben, sondern es ist zu viel Zeit, die wir nicht nutzen. It is not that we have a short time to live, but that we waste a lot of it.

127 🌸💡☀️ Genéiss de Moment…

Genéiss de Moment, éier en zur Erënnerung gëtt.	Genieße den Moment, bevor er zur Erinnerung wird. Cherish every moment before it becomes a memory. Enjoy the moment before it becomes a memory.

Genéiss de Moment, éier en zur Erënnerung gëtt.

Onbekannt

Genieße den Moment, bevor er zur Erinnerung wird. Cherish every moment before it becomes a memory. Enjoy the moment before it becomes a memory.

117 🌸💡☀️ Ziel net Deeg…

Muhammad Ali

Ziel net Deeg. Maach dass all Dag zielt. Zähle nicht die Tage, sorge dafür, dass jeder Tag zählt. Don't count the days. Make the days count. Muhammad Ali

Ziel net Deeg. Maach dass all Dag zielt.

Muhammad Ali

Zähle nicht die Tage, sorge dafür, dass jeder Tag zählt. Don’t count the days. Make the days count.

114 🌸💡☀️ Erfarung ass net…

Aldous Huxley.

Erfarung ass net wat der geschitt, mee dat wat's de draus méchs. Erfahrung ist nicht, was einen Menschen widerfährt. Sondern was er daraus macht. Experience is not what happens to you; it's what you do with what happens to you.	Aldous Huxley.

Erfarung ass net wat der geschitt, mee dat wat’s de draus méchs.

Aldous Huxley.

Erfahrung ist nicht, was einen Menschen widerfährt. Sondern was er daraus macht. Experience is not what happens to you; it’s what you do with what happens to you.

091

Bleif net ze laang an der Vergaangenheet, dreem net ze vill vun der Zukunft mee konzentréier dech op dësen Moment.

Buddha

Verweile nicht in der Vergangenheit, träume nicht von der Zukunft. Konzentriere dich auf den gegenwärtigen Moment. Do not dwell in the past, do not dream of the future, concentrate the mind on the present moment.