124 🌸💡☀️ Anstatt deng Dreem opzeginn…

Anstatt deng Dreem opzeginn gëff léiwer deng Zweiwel op.

Onbekannt

Anstatt deine Träume aufzugeben, gib lieber deine Zweifel auf. Don’t give up your dreams. Give up your doubts.