132 🌸💡☀️ Wat’s de haut mëss…

Ralph Marston

Wat's de haut mëss kann däin muer verbesseren. Was du heute tust, kann dein Morgen verbessern. What you do today can improve all your tomorrows. Ralph Marston

Wat’s de haut mëss kann däin muer verbesseren.

Ralph Marston

Was du heute tust, kann dein Morgen verbessern. What you do today can improve all your tomorrows.

109 🌸💡☀️ An engem Joer…

An engem Joer wäerts du der wënschen du häss haut ugefaangen.

Karen Lamb

In einem Jahr wirst du dir wünschen, du hättest heute angefangen. A year from now you will wish you had started today.